escoles de context

Escoles de context inicia la seva segona edició durant el mes d’octubre. És un programa d’estudis que posa l’èmfasi a facilitar recursos formatius, línies d’investigació i espais de trobada a disposició de la comunitat artística de la ciutat. Així, l’objectiu de “fer context” mitjançant la pràctica es reformula com un dels eixos vertebradors de La Capella, i dona peu a una sèrie de subprogrames estables dedicats a la performativitat de la veu, la textualitat, la cultura LGTBIQ+, la noció de llibreria i l’autoaprenentatge institucional.

Escoles de context assaja temporalitats, ritmes i intensitats diverses que, a la vegada que posen sobre la taula certs atributs contextuals inherents a la pràctica artística emergent a Barcelona, possibiliten també una revisió i posada en crisi del model institucional, tant a escala d’infraestructura com humana, que defineix La Capella. Els grups d’estudi de les Escoles de context s’adrecen a l’escena artística, i estableixen dinàmiques de proximitat amb grups petits i regulars que només s’obriran al públic quan la situació ho requereixi.

El grup de persones que formen Escoles de context són Enric Farrés Duran, Anna Pahissa, Alexandra Laudo, Daniel Gasol, Laia Estruch, Jara Rocha, i presenten les línies d’investigació següents:

 

PUBLICACIONS: JA Llibreria

A cura d’Anna Pahissa

JA Llibreria és un projecte d’investigació, producció i aprenentatge col·lectiu al voltant de la possibilitat d’obrir una llibreria al Centre d’Art La Capella. El projecte es fa des del context i pel context, i es basa en tres premisses: el llibre d’artista com una eina per a la producció, la distribució i l’intercanvi de continguts, la producció local de publicacions d’artista, i la capacitat de configurar el departament editorial de La Capella. 

 

TEXT: Branca, arrel, brot, tija

A cura d’Alexandra Laudo

Branca, arrel, brot, tija és un programa pràctic, teòric i poètic entorn del text, la paraula i l’escriptura en la pràctica artística i en les seves interseccions amb la curadoria i la literatura. El programa planteja la possibilitat de pensar en una escriptura i en una forma de relacionar-nos amb el text i amb la paraula que estigui imbuïda pels canvis estacionals, pels cicles de creixement, mort i renaixement que tenen lloc a la natura. Vol ser un curs que proposa formes de lectura, de producció textual i d’oralitat que no siguin indiferents a les transformacions naturals del món sensible.

 

VEU: Escola de veu

A cura de Laia Estruch

L’Escola de veu és concebuda com un laboratori d’investigació dels fenòmens relacionats amb la veu dins de l’art contemporani. L’escola vol endinsar-se en el coneixement de la veu com a matèria primera, instrument, dispositiu i espai d’experimentació de propostes artístiques que investiguin les condicions aèries i les possibilitats emotives de la veu performativa. Les sessions alternen convidades locals, de l’Estat espanyol i internacionals que imparteixen seminaris d’investigació teòrica, entrenament vocal o laboratoris a partir de la seva investigació pràctica.

 

CULTURA LGTBIQ+: Transmaricabollo

A cura de Daniel Gasol

Transmaricabollo té l’objectiu de pensar com els activismes LGTBIQ+ han estat capitalitzats pel mercantilisme liberal en el seu afany de buscar nous consumidors i com els espais educatius hegemònics estableixen distància d’una realitat social estudiada des de l’etnografia i la sociologia. L’escola es formula amb persones no docents o acadèmiques, i crea un espai d’aprenentatge comú i horitzontal, posant en crisi el sinònim entre dret i necessitat, l’heterosexualització del col·lectiu per obtenir legitimitat, així com la criminalització legislativa i social de cossos dissidents i altres realitats no normatives.

 

INFRA-INTRA-APRENENTATGES INSTITUCIONALS: Elefants dins l’habitació II

A cura de Jara Rocha

La xarxa de dependències infraestructurals en què succeeix el dia a dia de les estructures institucionals també és cultura, i defineix pràctiques artístiques. Aquesta escola es planteja com un espai-temps en què s’atenen les continuïtats i discontinuïtats, herències i prospeccions, latències i potències que configuren el context tècnic, burocràtic i semioticomaterial, i amb què es constitueixen els centres d’art. En sessions d’estudi inter- i intra-institucionalLa Capella convida a la taula d'estudi i desaprenentatge a altres institucions culturals i artístiques del context local i d'aquesta manera s'exposa a un procés multilateral de coneixement del mitjà en el qual existeixen els centres d'art.