Escola Transmaricabollo
A cura de Daniel Gasol

Escola de Context Transmaricabollo

Del 27 d'octubre de 2023 al 28 de juny de 2024

Escola de context Transmaricabollo és un grup consolidat, participatiu, intergeneracional, antiracista i transfeminista. L'escola, organitzada en sessions de 3h mensuals, és un espai de trobada únicament per a dissidències sexuals i té l'objectiu de pensar en col·lectiu com els activismes LGTBIQ+ han estat capitalitzats pel mercantilisme liberal en el seu afany per buscar nous consumidors, eradicant la nostra agencialitat i capacitat crítica cap a l'Estat capitalista i el cisheterosexual.