Escola de Text
A cura d'Alexandra Laudo

ESCOLA DE TEXT: Branca, arrel, brot i tija (2a edició)

Del 24 de novembre de 2023 al 21 de juny de 2024

Durant el curs 2023-2024 de les escoles de context, en l’àmbit de Textualitats, tindrà lloc la segona edició de Branca, arrel, brot, tija, un programa pràctic, teòric i poètic entorn el text, la paraula i l'escriptura en la pràctica artística i en les seves interseccions amb la curadoria i la literatura. El programa està ideat i conduït per Alexandra Laudo, i comptarà també amb la participació d’artistes, autors i altres agents culturals.

Branca, arrel, brot, tija va dirigit a artistes i creadors de l’àmbit de les arts visuals, les arts performatives i de la creació literària i assagística, especialment a aquells que es troben encara en període formatiu o en un estadi inicial de la seva carrera, així com a aquelles persones que tinguin interès en qüestions relacionades amb la textualitat i amb la seva integració en els processos de creació artística.

El curs és gratuït. Les places són limitades.

Inscripcions: envieu un correu electrònic a l’adreça lacapella@bcn.cat explicant breument com els vostres interessos i la vostra pràctica creativa es relacionen amb els continguts del curs, i quina és la vostra motivació per fer-lo.

Branca, arrel, brot, tija planteja la possibilitat de pensar en una escriptura i en una forma de relacionar-nos amb el text i amb la paraula que estigui imbuïda  pels canvis estacionals, pels cicles de creixement, mort i renaixement que tenen lloc a la natura. Vol ser un curs que plantegi formes de lectura, de producció textual i d’oralitat que no siguin indiferents a les transformacions naturals del món sensible, que estableixin una relació atenta i receptiva als canvis estacionals.

Cada un dels termes que conformen el nom d’aquest curs evoca una estació de l’any. La branca fa referència a la tardor, l’arrel a l’hivern, el brot a la primavera, i la tija a l’estiu. Aquestes associacions ens permeten identificar un element o forma textual específica que articularà les sessions de treball de cada trimestre, les referències d’obres artístiques que comentarem, així com els exercicis que durem a terme.

 

BRANCA (TARDOR) - Sessions: 24 de novembre, 22 de desembre de 2023. Matins de 10 h a 13 h.

La tardor és un temps de caducitat, d’esgotament i de mort temporal. La caiguda de les fulles i les flors fa evident que tota forma de vida i de desig és fugaç. Diu, però, el poeta argentí Leopoldo Lugones que “encara que caigui la flor, queda la branca”, i la tardor és, per tant, també, la possibilitat d’entendre aquest esgotament, aquesta intensitat marcida com un moment necessari d’un cicle vital. Les fulles que cauen conformen un substrat que enriqueix la terra i fa néixer fongs, bolets i molses, formes de vida que creixen a l’ombra.

Tenint present aquest imaginari de caiguda i vida, a BRANCA prendrem com a motiu la paraula impròpia (perquè ja s’ha escrit, perquè no és nostra sinó d’algú altre) i reapropiada (perquè ens la farem nostra en reutilitzar-la) i farem exercicis d’escriptura individual i col·lectiva a partir de paraules trobades a papers, a fulls de sala, a rètols del carrer o a les portades de llibres ja escrits per altres. També comentarem treballs d’artistes que han explorat aquestes metodologies, visitarem una alzina centenària del Passeig de Gràcia, parlarem de les relacions entre llenguatge i paisatge i compartirem reflexions amb els creadors convidats.

 

ARREL (Hivern) - Sessions: 26 de gener, 16 de febrer, 22 de març de 2024. Matins de 10 a 13 h

L’hivern és una estació freda i quieta, en què la terra sembla aturar-se i callar, i tot s’allunya de l’esclat vibrant estival. L’arrel ens fa pensar en el que roman sota terra i vincula aquesta aparent quietud amb l’essència de la vida i amb les entranyes del món. L’hivern i l’arrel ens porten a adoptar la lectura com a motiu d’aquesta estació, i a declarar que llegir és indissociable de qualsevol forma d’escriptura. En aquestes sessions de treball cercarem el recer i l’escalf d’alguna forma de foc, compartirem recomanacions lectores adients a aquesta estació, llegirem en veu alta i analitzarem treballs artístics i curatorials que ens porten als llibres i a la paraula llegida.

 

BROT (PRIMAVERA) - Sessions: 26 d'abril, 24 de maig de 2024. Matins de 10 a 13 h

La primavera arriba com un despertar i fa brotar el que era una latència. Els brots, com manifestacions sobtades, com una aparició de la vida interna i invisible, ens fan pensar en la parla, en l’oralitat, en una boca que s’obre i diu quelcom. Les sessions de treball de Brot s’articularan entorn la veu, el registre oral i el text parlat. Establirem complicitats amb el programa d’Escola de Context impartit per la Laia Estruch i el Marc Vives entorn la veu i comentarem treballs artístics que exploren el format de la conversa i l’oralitat.

 

TIJA (Estiu) - Sessió: 21 de juny, de 10 a 13 h

L’estiu com un esclat, com un impuls lluminós, com un excés.  I la tija com un moviment de fuga, com quelcom que creix amb determinació en una direcció sovint oposada a la del lloc d’origen. L’estiu és a vegades l’estació de la distància, i també de les cartes, les postals i els missatges enviats d’un lloc a un altre. A les sessions de treball de Tija prendrem com a motiu la correspondència epistolar, la carta, sigui sobre paper, en pantalla o en altres formats. Comentarem diferents treballs artístics articulats entorn l’epístola i l’intercanvi textual.

 

El curs és gratuït. Les places són limitades. Imprescindible inscripció prèvia mitjançant un correu a lacapella@bcn.cat

Contingut relacionat