Escola Elefants
A cura de Jara Rocha

Escola d'Elefants dins l'habitació (2a edició)

Del 30 de novembre 2023 al 18 de juliol de 2024

La xarxa de dependències infraestructurals en la qual succeeix el dia a dia de les estructures institucionals també és cultura, i defineix pràctiques artístiques. Aquesta escola es planteja com un espaitemps en el qual atendre les continuïtats i discontinuïtats, herències i prospeccions, latències i potències que configuren el context tècnic, burocràtic i semiòtic-material, i amb les quals els centres d'art (i més àmpliament les institucions culturals) es constitueixen. En sessions d'estudi inter- i intra-institucional, conversant i documentant a partir de close-readings d'infraestructures, eines, protocols, fragments literaris i “literatura grisa”, La Capella convida a la taula d'estudi i desaprenentatge a altres institucions culturals i artístiques del context local i d'aquesta manera s'exposa a un procés multilateral de coneixement del mitjà en el qual existeixen els centres d'art. O dit d'una altra manera: aquesta és una escola en la qual atendre els elefants a l'habitació, per a anar sent amb ells, a través d'ells, o malgrat ells. 

El grup es conformarà tàcticament, tractant d'incloure a treballadoris culturals del context les pràctiques del qual repercuteixen i es veuen repercutides per les dependències infraestructurals del teixit computacional contemporani. Es requereix cert compromís de permanència durant el curs. Interesadis enviar email indicant estructura en la qual treballes, tipus de rol o tasques, i una reflexió breu de com t'interpel·la el plantejament d'aquesta escola com a persona que manufactura cultura a la ciutat, a: lacapella@bcn.cat

La freqüència de trobada serà bimensual (5 sessions en total, de 3h cadascuna), organitzant-se els darrers dijous de cada mes en horaris de matí i tarda alternadament per a facilitar la conciliació amb altres tasques i responsabilitats.

Dates: Dijous 30 de novembre, de 10 a 13h; Dijous 25 de gener, de 16 a 19 h; Dijous 21 de març, de 10 a 13h; Dijous 23 de maig, de 16 a 19h; Dijous 18 de juliol, de 10 a 13h.