vaimpir

Imatge generada a partir de frames del film Vampir Cuadecuc, de Pere Portabella (1970)

Kenneth Russo & WAAI

vAImpir: l’AI com a eina vampírica

Projecte d'entorns digitals

El projecte vAImpir pren com a punt de partida la intel·ligència artificial com a eix d’autoreflexió: d’una banda, com una eina d’expansió de continguts i exploració artística, i de l’altra com a eina que parasita amb representacions dels biaixos històrics que s’acumulen a les bases de dades en el marc de les humanitats digitals, i que d’alguna manera ens descriuen el moment actual, en què la comprensió del món es desdobla sobre una interfície digital on l’autoria es dilueix. Una reflexió-acció des de models de difusió sobre els estrets marges que separen l’espai de la realitat i l’espai de la ficció.

https://vaimpir.kennethrusso.net/

 

Kenneth Russo. Artista i recercaire

El seu interès es fixa en models de comunicació intersubjectius, interfícies i espais intersticials, entorns virtuals i pràctiques col·laboratives, antropologia dels mèdia, i l’exploració de noves narratives mitjançant interaccions amb la tecnologia.

La seva producció s’ha mostrat en diferents festivals nacionals i internacionals: Digital Graffiti (Florida), Optica Festival (Gijón), Zoomvi (CCCB), Loop Festival (Barcelona), FIB Festival (Benicàssim), VAD Festival (Girona), Espacio Enter (Berlín), Fundació Godia, Arts Santa Mònica, Bòlit Centre d’Art Contemporani, DAHJ Gallery, NFT Biennial, Centro Buñuel Calanda… Actualment flirteja amb l’AI i el col·lectiu WAAI (WeAreAIrtists).

Contingut relacionat