vAImpir
Kenneth Russo

Presentació de la publicació: vAImpir: l'AI com a eina vampírica

Dijous 27 de juny de 2024, a les 19 h

vAimpir és una recerca aplicada que s'ha desenvolupat a través de models entrenats d'AI en el marc open-source. Es tracta d'un procés obert que juga críticament amb els biaixos inherents als aprenentatges automàtics, i una forma d’experimentar sobre nous espais creatius. Una exploració oberta que intenta apropar-nos a un diàleg entre humà i màquina.

Com a resultat d'aquest projecte, més enllà de la producció digital i les seves concatenacions, s'ha editat una publicació analògica, tangible, limitada i imperfecte que sintetitza aquesta investigació des de la sensibilitat cap a l'objecte; un contrapunt als continguts algorítmics que circulen a una altra velocitat.

 

Contingut relacionat