Tonet Amorós
Del 10 desembre de 1997 al 23 de juny de 1998. Cicle De l'Espai i la Persona. Comissari: Frederic Montornés
Mostra
Joan Datzira
Del 3 de desembre de 1997 al 4 de gener de 1998. Cicle De l'Espai i la Persona. Comissari: Frederic Montornés
Mostra