Barcelona Producció és un programa que té com a objectiu incentivar la producció en l’àmbit de les pràctiques artístiques contemporànies. Promou la participació d’artistes, comissaris, crítics, investigadors i altres professionals centrats en l’art i la cultura contemporània a través d’una convocatòria oberta i una selecció de projectes efectuada per un jurat independent.

Amb aquesta iniciativa, La Capella ofereix un suport a les necessitats econòmiques i de producció de la comunitat artística de Barcelona i la seva àrea d’influència, amb l’objectiu d’acostar a tots els públics les línies discursives de l’art actual. Es tracta de plantejar unes condicions de selecció que possibilitin als autors dels projectes concórrer de manera transparent i sense intermediacions.

El procés de selecció consta de dues fases: en la primera el jurat fa una primera selecció dels projectes presentats, i en la segona es convoquen totes les persones preseleccionades a una entrevista en la qual han de defensar el seu projecte i sotmetre’s a les preguntes del jurat. Sobre la base d’aquestes dues fases es pren la decisió de quins són els projectes seleccionats.

 

Jurats i tutors de BCN Producció (de 2006 a 2024)

 

 BCN Producció 06   

    Amanda Cuesta, Manuel Olveira i Valentín Roma

    Bcn producció 08     

    Amanda Cuesta, Eloy Fernández Porta i Martí Manen

  Bcn Producció 09

   Amanda Cuesta, Eloy Fernández Porta i Carles Guerra

 

Bcn Producció 10         

 Oscar Abril Ascaso, Amanda Cuesta i Joan Morey

Bcn Producció 11

   Oscar Abril Ascaso, Pilar Bonet i Joan Morey

Bcn Producció 12

 Álex Brahim, Soledad Gutiérrez i Joan Morey

Bcn Produccio 13

 Álex Brahim, Soledad Gutiérrez i Rubén Verdú

BCN Producció 14

  Álex Brahim, Soledad Gutiérrez i Rubén Verdú

 Bcn Producció 15

 Jurat: Ignasi Aballí, Nora Ancarola

 Jurat i tutories: David Armengol, Mery Cuesta, Rubén Verdú

Bcn Producció 16

 Jurat: Glòria Picazo, Francesc Ruiz

 Jurat i tutories:: David Armengol, Latitudes (Max Andrews i Mariana Cánepa Luna), Alexandra Laudo i Mireia Sallarès

 Bcn Producció 17_18

 David Armengol, Mónica Bello, Joan Casellas, Latitudes (Max Andrews i Mariana Cánepa Luna), Alexandra Laudo i Mireia Sallarès

 

Bcn Prod 2019_20

Joan Casellas, Antònia Folguera, Latitudes (Max Andrews i Mariana Cánepa Luna), Alexandra Laudo i Mireia Sallarès

 

BARCELONA PRODUCCIÓ 2021-2022

Luz Broto, Joan Casellas, Pilar Cruz, Antònia Folguera i Alexandra Laudo

 

BARCELONA PRODUCCIÓ 2022-2023

Pilar Cruz, Antònia Folguera, Daniel Gasol i Marc Vives

 

BARCELONA PRODUCCIÓ 2023-2024

Jurat: Laia Estruch, Enric Farrés-Duran, Daniel Gasol, Jara Rocha, Marc Vives

Tutories: Laia Estruch, Enric Farrés-Duran, Daniel Gasol, Jara Rocha