SXT – Courtyard Rosebush
Estanis Comella

SXT – Courtyard Rosebush

Dimecres 15 de novembre de 2023, a les 19 h

SXT és un projecte a llarg termini en què conflueixen escriptura i producció musical, que pren el directe com el suport des d’on inserir imatges en l’espai arquitectònic en forma d’atmosferes que s’esvaeixen. En aquesta performance, l’espai de La Capella de l’Antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona serà el lloc on materials provinents d’un arxiu propi, textos i imatges, assenten les bases sobre les quals poder improvisar en el directe, i es tornen paràmetres coreogràfics. Courtyard Rosebush, una de les variacions que neix de SXT, descriu les lleus modulacions que ocorren en les seqüències temporals que l’estructuren. Els materials comencen a prendre forma de manera orgànica al voltant d’una noció, seamless, que, aplicada al so, seria una manera d’assenyalar la continuïtat i la sensualitat en el flux, tornant la linealitat del temps rotació.

 

Estanis Comella (Lleida, 1985). Els elements que constitueixen la meva pràctica tenen un component mal·leable, i busquen materialitats lleugeres que s’adaptin a un contacte constant amb el treball. Partint d’una sensibilitat escultòrica latent, imatges, textos, so i dibuixos perden informació en cada aproximació en la qual intenten configurar atmosferes on aquestes materialitats s’encavalquen i generen amplitud. És en la dificultat per anomenar certa temperatura subjacent en el conjunt d’aquesta pràctica que s’instaura un camp poètic que inunda suports com la publicació, l’espai o el directe.