Guim Camps, Sindicat Virtual de Mods
Guim Camps

Sindicat Virtual de Mods

Projecte d'entorns digitals

Les formes de treballar, crear i compartir han canviat amb la irrupció de les noves tecnologies i amb un sistema capitalista dedicat a la circulació del coneixement i als codis de consum, més que no pas als mateixos mitjans de producció. En l’actualitat, joves de moltes parts del món treballen en projectes culturals de curta durada, sense contractes o en condicions irregulars, alguns cops com a aficionats, d’altres com a professionals, sense arribar a estructurar carreres. Uns s’han dedicat a desenvolupar les seves capacitats creatives, sense cap remuneració, a través dels canals d’oci i connexió que ofereixen noves plataformes. És el cas dels videojugadors que es dediquen a dissenyar mods (abreviació en anglès de modificacions en 3D) d’automòbils i paisatges urbans transformant els jocs per complet. El projecte Sindicat Virtual de Mods és una associació virtual, és a dir, inexistent, que es dedica en primer lloc a recopilar, ordenar i classificar les imatges i els imaginaris d’aquesta comunitat d’individus a partir de les seves rèpliques mod, en particular del transport públic i les cartografies urbanes; i, en segon lloc, a generar espais virtuals de discussió amb els jugadors, convidant experts acadèmics a confrontar en l’aspecte pràctic les seves teories sobre la crisi del treball.

Des d’un aïllament hiperconnectat, els videojugadors es dediquen a rescatar momentàniament una visualitat sense història condemnada a desaparèixer o, en el millor dels casos, a restar només a l’espai virtual del videojoc, qüestionant l’individualisme al qual la xarxa empeny el consumidor.

Contingut relacionat