Sense Títol
Sense Títol
Sense Títol
Sense Títol
Sense Títol
Sense Títol
Sense Títol
Sense Títol
Sense Títol
Cecília López Cerdeira

Sense Títol

Del 8 d'octubre al 7 de novembre del 2004

«Els rols i les pràctiques sexuals, que naturalment s’atribueixen als gèneres masculí i femení, són un conjunt arbitrari de regulacions inscrites en els cossos que asseguren l’explotació material d’un sexe sobre l’altre. La diferència sexual és una heteropartició del cos en la qual no és possible la simetria. El procés de creació de la diferència sexual és una operació tecnològica de reducció que consisteix a extreure unes parts determinades de la totalitat del cos i aïllar-les per fer-ne significants sexuals. Els homes i les dones són construccions metonímiques del sistema heterosexual de producció i de reproducció que autoritza el sotmetiment de les dones com a força de treball sexual i com a mitjà de reproducció. Aquesta explotació és estructural […] i obliga a reduir la superfície eròtica als òrgans sexuals reproductius […].

El sistema de sexe-gènere és un sistema d’escriptura. El cos és un text socialment construït, un arxiu orgànic de la història de la humanitat com a història de la producció-reproducció […]»

Beatriz Preciado*

* Beatriz Preciado, Manifiesto contra-sexual, Madrid, Opera Prima, 2002.
Agraeixo a Edurne Pita la seva col·laboració 

 

Patrocinador:  el periódico     
Col·laboradors: ràdio4  |   schilling cafè