Textile, example. Cotton KASURI, Japan, 1985

Textile, example. Cotton KASURI, Japan, 1985

Oficina para la Edición de Patrones y Poéticas de la Repetición (OEPPR)

Ritmoepistemologies

Projecte d'investigació

Ritmoepistemologies és un projecte de recerca que incorpora diverses accepcions des de i cap a la noció de ritmoanàlisi proposada per Henri Lefebvre. Mitjançant aquesta noció, l’autor francès proposava eines per inferir les maneres que tenen els ritmes de modular el món, i així superava el binarisme de dues formes no necessàriament divergents: la d’un ritme lineal –que tendeix a imposar-se des de la producció industrial i l’explotació extractivista de cossos i territoris– i la d’un ritme circular –que es correspon a cicles de la natura, com ara el desplaçament de les constel·lacions o les pulsacions del cor. Partint d’aquest plantejament, Ritmoepistemologies aspira a reconèixer, reproduir i publicar patrons –sonors, coreogràfics, tèxtils, visuals o textuals– com a metodologia de recerca en forma d’estudi col·laboratiu i escriptura expandida. En un context en el qual existeixen múltiples temporalitats juxtaposades, proposem diverses formes de producció que permeten treballar des de la diferència. 

Lauren Berlant, revisitant Gayatri C. Spivak, escrivia que la teoria és, en el millor dels casos, una generalització provisional. Per això, apel·lava a la monitorització de patrons, perquè els seus lectors poguessin veure’ls en altres llocs o no veure’ls, i inventar altres explicacions. Com a Berlant, ens interessen les línies de continuïtat i el·lipsi, en el seu doble sentit del que no es diu i del que encara no s’ha pensat. Així, se’ns fa ineludible recórrer a la seva noció d’impasse com la matriu que compassa les distàncies entre els elements d’una estructura compositiva. A partir de matrius que ens permetin treballar en l’impasse, practiquem una recomposició des de diferents àmbits per articular un projecte ritmoanalític, que situa la recerca en un continu en relació, a l’estil d’Édouard Glissant. 

 

Ritmoepistemologies és un projecte d’Oficina para la Edición de Patrones y Poéticas de la Repetición (OEPPR).

OEPPR és una organització per a l’anàlisi, la producció i la difusió de la intersecció entre infraestructures i cosmovisions. L’oficina treballa amb elements que existeixen i els recombina. Entenem aquesta oficina per a la producció de sentit com una sala d’edició o muntatge. L’oficina es construeix a partir de treballar amb una sèrie d’elements i intervenir-hi al ritme de cadències que es repeteixen i que donen fe de diverses maneres de fer i de ser al món. OEPPR és un exercici experimental des d’una noció textual expandida que es busca per la pràctica mentre es fa i que posa sobre la taula, com a camp de recerca, anàlisi i producció, la recomposició de patrons i poètiques de la repetició. 

OEPPR és operada per Carolina Jiménez i Lorenzo Sandoval. 

Carolina Jiménez és comissària i investigadora. Actualment és responsable de recerca, programes d'acompanyament i estudi d’Hangar. Lorenzo Sandoval treballa com a artista, realitzador i comissari.