Progressions
Progressions
Progressions
Progressions
Progressions
Progressions
Progressions
Progressions
Progressions
Progressions
Progressions
Progressions
Escola Massana

Progressió

Del 21 de setembre al 29 d'octubre de 2006

Un dels trets que donen singularitat a l’Escola Massana es que reuneix i integra en una mateix centre docent l’ensenyament de l’art, del disseny i dels oficis artístics. Aquesta acció diversa, s’extén i es projecte als diferents plans d’estudi i nivells formatius: Graduat Universitari en Arts i Disseny, Cicles Formatius de Grau Superior en Arts Plàstiques i Disseny (Il·lustració, Joieria, Escultura, Pintura, Disseny Gràfic, Industrial, d’Interiors i Art Tèxtil), Batxillerat en la modalitat d’Art i Massana Permanent (Cursos de Formació continuada). La convivència dels esmentats nivells acadèmics i d’ámbits creatius, amb tot el que suposa de pluralitat d’enfocaments i de pràctiques, fan que avui l’Escola Massana sigui un organisme complexe afavoridor de fèrtils interaccions. Aquest fet, inductor d’una consideració integral i transversal del fet creatiu, impregna de manera natural els enfocaments de les didàctiques constituïnt uns dels elements que aglutina i dóna identitat al fer plural d’aquesta escola “d’escoles” . L’exposició PROGRESSIÓ, Mostra de treballs de finals d’estudis, vol testimoniar i evidenciar aquesta rica heteroge-nitat. Per una banda, exhibint treballs de finals d’estudis d’alumnes dels diferents plans d’estudis, i per altra banda, mostrant un extens repertori de llenguatges creatius. Les obres exposades, a més de ser exponents d’una fita en l’itinerari curricular i formatiu dels autors, s’inscriuen en aquelles sensibilitats i inquietuts que configuren el batec del nostre present ara i aquí. La interpel·lació existencial i de la identitat, la violència de gènere, el qüestionament dels estereotips de l’hàbitat, la creixent realitat pluriètnica i multicultural, la ampliació de la visió i de l’actuació del disseny, la recerca formal i la poètica dels materials,etc., són alguns dels temes subjacents i implícits en les obres que s’exposen. Coincident cronològicament amb l’implantació de les directrius europees en relació als ensenyaments superiors, el títol d’aquesta exposició, vol ser també testimoni del renovat compromís de l’Escola Massana amb tot alló que implica fer una progressió qualitativa en la innovació pedagògica i l’estímul a la creació que redundi positivament i qualitativament al nostre context social, entorn artificial i natural.