Luz Broto. Dar paso a lo desconocido
Serafín Álvarez. Equation of time
Serafín Álvarez, Luz Broto, Lúa Coderch, Jaume Ferrete i Quim Packard

Presentació de projectes d'altres edicions de BCN Producció

18 de gener de 2013. Presentació de projectes, performance

Presentació de projectes realitzats a partir de projectes anteriors de BCN Producció.
Lloc: La Capella, 18 de gener, 19h

 

Luz Broto
Dar paso a lo desconocido és un dels resultats del projecte Right cube_04 realizat en el marc de BCN Producció 2010. A mode de relat històric i a partir de distints tipus de fonts documentals, la publicació s'estructura en un pròleg, cuatre capítols i un relat visual per a narrar de mode cronològic el que succeí a La Capella durant el desenvolupament del projecte.

Quim Packard
Títol de la publicació: Benvingut al nostre museu. Si us plau, passeu i oloreu les flors
Projecto: Quim Packard Blasco
Grafisme: Enric Farrés Duran

Aquesta publicació és una documentació gràfica que reprèn el projecte Benvingut al nostre museu. Si us plau, passeu i oloreu les flors que es dugué a terme l'estiu de 2010 a l'Espai Cub. Es tracta d'un treball expositiu en el que l'artista Quim Packard proposa a 14 amics participar en un projecte col·lectiu en el que l'entusiasme, els vincles afectius i la divagació són els seus principals motors. D'aquesta manera, s'obre un debat que analitza el paper de l'artista, les expectatives que crea una exposició d'arte contemporani i com es situen les relacions afectives en l'entremat de la producció cultural.

Jaume Ferrete
Títol de la performance i de la publicació: Treinta tuertos
Es tracta d'una publicació digital

La performance Treinta tuertos reprèn el projecte Treinta textos, realitzat per a BCN Producció 2010, com a fracàs fructífer o pila de compost. La performance remou aquest compost. En tant que concert-performance-xerrada-taller, aborda qüestions sobre regims de mediació, possibles audiencies, filies i animadversions subjacents al projecte Treinta textos i a la seva realització. Així mateix, Treinta tuertos s'acompanya d'una publicació digital que documenta referents que pertanyen al projecto (http://jaumeferrete.net/treintatuertos).

Serafín Álvarez
La publicació mostra el procès de realització del projecto Equation of Time mitjançant una selecció d'imatges generades i recollides durant el transcurs del mateix. Las imatges seleccionades són de l'artista i d'altres fonts (referents, representacions gràficas, línies de treball possibles, etc.) i són disposades seguint una estructura cronològica, que es correspon amb la del project, i les relacions que s'estableixen entre elles generen diferents narratives.

El projecte es complementa amb una pàgina web (http://www.saveaspublications.net/equation-of-time/) que presenta l'organigrama de tot aquest material, en el que se pot navegar per les relacions entre diferents idees o conceptes.

Llençament: desembre de 2012
Descripció: llibre (68 pàgines) | cosit i encolat | 15 x 21 cm
Apèndix: pàgina web
Llengua: anglès/espanyol
ISBN: 978-84-938430-5-2
Tirada: 300 unitats
Preu: 10 euros

Lúa Coderch
Or, Life in the Woods[La vida en los bosques]
Lúa Coderch, 2012
Disseny: Hijos de Martín (Marina Martínez Oriol i Eduard Martínez Piracés)
Text: Lluís Nacenta

Or, Life in the Woodsés un projecte d’edició, publicació i distribució d’un paisatge sonor, la particularitat del qual és que, tot i que aparenta ser un paisatge natural, tots els sons que el composen han estat cantats, construïts amb la veu.

Aquest projecte es presenta com una continuació conceptual i metodològica d’Estratègies per desaparèixer (BCN’Producció - Espai CUB, La Capella, febrer-març 2011). 

 

Enllaços

http://serafinalvarez.net/

http://www.luzbroto.net/

http://luacoderch.com/

http://www.jaumeferrete.net/

http://quimpackard.wordpress.com/

 

Col·laboradors

El Periódico

Cafè Schilling

Contingut relacionat