01.06.2021

David Armengol, nou director artístic de La Capella

La comissió formada per Oriol Gual Dalmau, cap del Servei d'exposicions i director de la Virreina i Capella (1990 – 1999) i director de La Capella (1999-2020); Anna Ramírez Galván, directora de Teixit cultural de l’Institut de Cultura de Barcelona; Lola Lasurt Bachs, artista visual i docent i Jordi Ferreiro Ouro, artista i educador, membres de la junta de la PAAC que han actuat com una única veu i vot; Martina Millà Bernad, cap d'exposicions de la Fundació Joan Miró de Barcelona; Jordi Antas Barranco, comissari independent i mediador, i Clàudia Elies Oliveras, responsable del Programa d’Arts Visuals de Can Felipa, ha decidit atorgar la direcció de La Capella a David Armengol els quatre anys vinents, amb possibilitat d’un any més de pròrroga. Tots els membres del jurat han valorat el projecte guanyador com la millor proposta: «Es tracta d’un projecte continuista i per tant molt viable que aporta garanties de tirar endavant pel que fa a mitjans i estructura. Aporta amb plantejaments d’especial interès i molt ben definits».

Més info aquí.

David Armengol

 

Start: