04.06.2020

Barcelona Producció 2021 

Durant la segona quinzena de juny sortiran publicades les condicions de participació de Barcelona Producció 2021, el programa de La Capella que té com a objectiu incentivar la producció en l’àmbit de les pràctiques artístiques contemporànies. Promou la participació d’artistes, comissaris, crítics, investigadors i altres professionals centrats en l’art i la cultura contemporània a través d’una convocatòria oberta i una selecció de projectes efectuada per un jurat independent. Amb aquesta iniciativa, La Capella ofereix suport a les necessitats econòmiques i de producció de la comunitat artística de Barcelona i la seva àrea d’influència, amb l’objectiu d’acostar a tots els públics les línies discursives de l’art actual.  

Barcelona Producció s'adreça a la comunitat artística, sense establir limitacions per raó d’edat. S’estructura en diverses modalitats que comporten la possibilitat de plantejar projectes tant en format expositiu com en altres formats.  

Molt aviat, més informació al web de La Capella i a les xarxes FB i IG (@lacapellabcn).