<eye-framing=OM7>
On Mediation

<eye-framing=OM7>

<eye-framing=OM7> és un projecte que activa La Comunitat, és a dir, l’arxiu digital que inclou els perfils de les artistes, comissàries i professionals que han format part de la programació de La Capella durant els seus vint-i-cinc anys de trajectòria. <eye-framing=OM7> és un espai virtual concebut com un dispositiu que interactua amb La Comunitat, tot actualitzant-ne les potencialitats ètiques, estètiques i polítiques i estenent-ne els límits.

<eye-framing=OM7> habita La Comunitat teixint vincles entre les obres que ja formen part de l’arxiu i, al mateix temps, amplia La Comunitat amb projectes de nova producció. D’aquesta manera, es posen en marxa estratègies de reciclatge, actualització i producció de continguts a l’arxiu i a partir de l’arxiu. <eye-framing=OM7> no es configura com una exposició virtual convencional, sinó que genera un espai híbrid, a mig camí entre l’arxiu-atles, la curadoria i la creació, que resulta de diversos processos de mediació basats en la recerca i en l’experimentació.

El projecte parteix de la premissa que tota comunitat està regida per uns interessos orientats cap al futur, per la seva naturalesa col·lectiva i per la necessitat de procurar la seva supervivència. Plantejat en aquests termes, pensar críticament la comunitat passa per imaginar futurs possibles des de la revisió del passat, és a dir, des de l’escrutini d’allò que al llarg de la història s’ha configurat com a narrativa hegemònica. Així mateix, implica revisar els espais negatius d’aquesta memòria passada, amb l’objectiu de recuperar la pulsió de resistència, i projectar futurs no realitzats. La noció de temporalitat proposada desafia tota concepció lineal de la història i es basa en l’espacialitat i en la connexió en xarxa, com si els seus components es poguessin organitzar de manera constel·lacional. La configuració del futur d’aquesta comunitat passa per crear connexions entre els diferents elements i elaborar discursos alternatius a l’ordre establert.

En aquesta projecció cap al futur, <eye-framing=OM7> entén la constel·lació com a mitjà per articular la curadoria en l’espai virtual del projecte. D’altra banda, la constel·lació remet a teories sobre el futur, a la providència, a l’endevinació i a l’esdevenidor. En altres paraules, remet a la lectura de les possibilitats futures partint d’elements presents i passats, i construeix una expectativa de futur autoagenciat i de resistència. D’aquesta manera, les diferents constel·lacions enuncien relats que exposen diferents mecanismes de creació de comunitats. Mecanismes que giren al voltant dels eixos de la història, la memòria, el viatge, el llenguatge, els afectes, les atencions, el capital, els espais fronterers, la relació amb el món físic, el vincle entre l’art i l’usuari, i la materialitat dels cossos.

Tenint en compte la temporalitat fragmentada que defineix els discursos artístics d’aquest projecte, s’ha triat un element de l’arquitectura web, l’iframe (que dona títol a aquest projecte, eye-framing), que va servir com a fil conductor per dur a terme les intervencions curatorials. Aquest element permet obrir una finestra des del web pel qual s’està navegant; d’aquesta manera es crea un pont entre dues pàgines sense abandonar el context original. Recorrent a aquest dispositiu des d’un punt de vista formal i conceptual, el projecte obre una perspectiva multifocal que no abandona completament la constel·lació de La Comunitat, de la qual va néixer i cap a la qual ficciona i catalitza, d’una manera rizomàtica, diversos relats que obren un espai per pensar les nocions de comunitat, arxiu i futur des de diferents angles.

<eye-framing=OM7> és un projecte de l’equip curatorial format per Bella Araneda Puentes, Germina Bastardas, Arthur Brun, Juan Antonio Cerezuela Zaplana, Zahira Dehn Tutosaus, Diana Juanpere Dunyó, Victoria Ellm, Santiago Parra Barrios, Ivana Pinna, Anna Stec i Laura Zapata. Coordinat per Christian Alonso i Olga Sureda. Projecte desenvolupat en el marc de la fase pràctica d’On Mediation/7 Programa d’estudis curatorials, dirigida per Martí Peran. Amb la col·laboració de La Capella.

Les curadories s’han basat en els treballs de Serafín Álvarez, Nora Ancarola, Javier Arce, Ursula Biemann, Luz Broto, Lúa Coderch, Mireia C. Saladrigues, Valentina Desideri, Matteo Guidi, Marla Jacarilla, Magdalena Lazar, Joana Moll, Marco Noris, Ewa Nowak, Joanna Rajkowska, María Ruido, Lluís Sabadell, Bárbara Sánchez, Mario Santamaría, Anna Vilamú i Albert Gironés, i Claudio Zulian.

 

Fes clic aquí per accedir al web d’<eye-framing=OM7>.

Contingut relacionat