NeuroDungeon
NeuroDungeon

NeuroXcape: the Role Play Game

NeuroXcape: the Role Play Game és un projecte de performance col·lectiva expandida que adopta la forma d’un joc de rol en viu (LARP) utilitzant el context de l’oci com a escenari, materialitzat en forma de club (físic i virtual). NeuroXcape és una obra de ficció que funciona com a abstracció dels nostres comportaments socials. Una reflexió/assaig sobre la connectivitat en xarxes, les relacions en línia (AFK, Away From Keyboard o “lluny del teclat”) i la interconnexió personal.

La performance es basa en els nexes ficcionals que s’estableixen entre espectadors i jugadors. Es durà a terme a través de dos esdeveniments en què s’invocarà un grup de participants i els seus avatars. El projecte es formalitzarà com una rave virtual / joc de rol.

 

NeuroDungeon és un col·lectiu artístic i de música electrònica el nucli del qual està format per Kaverna, Bartolomé i ¥€$Si Perse.

NeuroDungeon és un paraigua conceptual que engloba un moviment artístic especulatiu, un gènere musical fictici, una tribu urbana potencial, un club interdimensional i una corporació de ciència ficció fantàstica. És una representació de l’estat emocional del cognitariat, el proletariat cognitiu, que fa èmfasi en els aspectes físics, neurològics i psicològics dels treballadors involucrats en l’economia de xarxa, postindustrial i de producció immaterial.

NeuroDungeon és la masmorra mental que té per guardians els sistemes de producció tardocapitalistes, la precarització i el ciberfeudalisme.

Contingut relacionat