La vostra
La vostra

Mirar amb el cos, tocar amb els ulls

Dijous 7 d'abril de 2022, de 18.30 a 20 h

Mirar amb el cos, tocar amb els ulls és una invitació a relacionar-se amb l’exposició d’una altra manera. En una publicació desplegable, s’hi recullen una sèrie de petites accions per posar en marxa el cos, predisposant-nos a ser afectats per les imatges que rebem i tenir una altra experiència de la mirada. La presentació d’aquest material és una activitat oberta per activar juntes les propostes, sacsejar les cèl·lules i deixar que els ulls caiguin al cos. Us convidem a moure el cos per moure la mirada. 

La vostra és un organisme afectiu que es mou entre la pràctica de la dansa contemporània, la reflexió encarnada sobre el cos i el desig de llançar-lo arreu. Integrat per Iera Delp, Júlia Francino, Marga Oller i Teresa Rubio, La vostra posa en dansa interessos de les arts gràfiques i del moviment, la poesia, la pedagogia i el collage per imaginar i bellugar idees que tenen a veure amb la manera com estem i percebem l’entorn, i, en concret, el context expositiu.

Mirar amb el cos, tocar amb els ulls és una activitat entorn de l’exposició Imaginaris multiespècies, a cura de Christian Alonso, i forma part del projecte de mediació What the Cell! Una mirada macro a la unitat de la vida, de Teresa Rubio.

Activitat per a tots els cossos

Inscripció a: lacapella@bcn.cat

Contingut relacionat