La invencion de las lindes
Concèntric La Capella / Fundació Guasch Coranty / Universitat de Barcelona

La invenció dels termes: visita guiada a càrrec de les artistes

Dimarts 23 de gener de 2024, a les 18:30h

“Hi ha opcions per a viure una vida més digna?” Aquesta és la pregunta que posa en marxa el conjunt de tres instal·lacions, que els Becats de la Fundació Guasch Coranty 2023 van anomenar La invenció dels termes. Si fan referència a la invenció, és per fer evident la necessitat de tornar a posar nom a la manera com habitem: què és una llar? qui li’n dona el valor o quins són els seus límits? Aquests són els autors dels tres projectes que ha becat aquest curs la Fundació:

Romina Pezzia, qui ha fet una recerca a partir dels anuncis de cerca de treball domèstic, (“S’ofereix senyora per a”) trobats en l’enllumenat públic de Barcelona. Les seves peces cosides i intervencions audiovisuals intenten retratar aquestes persones, i sobretot, quins pensaments tenen en comú.

Biel Llinàs, que a partir de preguntar-se per les condicions espacials on viu, diu quina és la superfície necessària per viure dignament?, i si els seus metres quadrats realment tenen a veure amb el valor de la nostra dignitat. La seva instal·lació “Arran de superfície” ens convida a experimentar-ho des de la disciplina que se’n fa pròpia, que és la pintura.

Pau Bueno, qui fa poètica l’experiència d’habitar a través del vídeo. En aquest cas, retorna a la llar primera que és el mar, com quan d’embrió a les aigües del ventre de la mare. En una sala de projeccions, trobem un retrat matern-filial, cosit amb fotogrames d’arxiu, un intent de retornar a l’escalfor del no-res.

 

 

Contingut relacionat