Idensitat

Idensitat Calaf Barcelona 2002

Idensitat
Idensitat
Idensitat

Idensitat Calaf Barcelona 2002

Idensitat

Montserrat Cortadellas, Tan a prop, tan lluny

Idensitat

Montserrat Cortadellas, Tan a prop, tan lluny

Idensitat

Colectivo Laberinto, Proyecto Laberinto

Idensitat
Idensitat
Idensitat

Idensitat Calaf Barcelona 2002

Idensitat

Lara Almarcegui i Santiago Cirugeda, Proyecto Molino de Calaf

Idensitat

Colectivo El Perro, Capital Confort

Idensitat
Idensitat
Idensitat
Idensitat
Idensitat

Colectivo El Perro, Capital Confort

Lara Almarcegui i Santiago Cirugeda, Montserrat Cortadelles, Annamaria Ferrero i Massimo di Nonno, Oswaldo Macià, Maite Ninou i Mariano Maturana, Marcelo Prado i Patricio Vogel i Proyecto Laberinto.

Idensitat Calaf Barcelona 2002

Del 19 de setembre al 10 de novembre 2002

Exposició i debats sobre estratègies de representació i participació en l'espai públic

Dins de la confusió actual del que s'anomena art públic, Idensitat és un programa que promou la pràctica de l'art dins d'un conjunt d'activitats complexes, que poden influir en l'espai social des d'una perspectiva crítica, amb una funcionalitat positivista i una clara interacció en el lloc. 

Parlar de programa vol dir parlar d'un procés de treball estès en el temps, una immersió en el lloc i la possibilitat de desenvolupar un projecte en una parcel·la de l'espai públic que interactua en l'àmbit social. Idensitat possibilita que des del món de l'art es duguin a terme projectes, investigacions, imatges, construccions, estratègies, situacions, etc., amb un sentit molt plural i obert, però també amb una actitud molt concreta: renegociar el paper de l'art en el context i el conjunt de les activitats que formen part de les múltiples realitats que ens envolten.

Possibilitar significa adquirir un grau d'implicació en la qual la relació d'intercanvi amb les dinàmiques configuradores de la realitat activa situacions de canvi real.
Quan l'art intervé en l'àmbit del que és públic entrem en una dinàmica que el situa en paral·lel a altres serveis. Ningú no qüestiona, a hores d'ara, que les institucions públiques han d'oferir al ciutadà uns serveis que cobreixin les seves necessitats pel que fa a educació, sanitat, benestar social, etc. I la cultura ha de ser entesa com una d'aquestes necessitats. A més a més, però, determinades institucions o programes específics han de fer possible l'existència de projectes conseqüents amb aquestes responsabilitats. L'art que pretén ser públic ha d'assumir la part de responsabilitat que li pertoca. 

El projecte Idensitat, iniciat a Calaf i expandit a Barcelona, ha impulsat propostes d'intervenció que, des d'un vessant artístic híbrid i transversal, treballen en aquest sentit. El compromís bàsic és esdevenir un motor que activi el treball en procés, que sigui adaptable a les circumstàncies propiciades pel moment i el lloc, i que pugui consolidar un tipus de pràctiques implicades en la realitat social en períodes llargs de temps. Té a veure amb el concepte d'intervenir en l'espai públic des d'un punt de vista crític i d'implicació social, que promou el procés de treball imbricat en el territori, que incita a la participació de la gent, que evidencia conflictes de la comunitat local, que s'interessa per la memòria, la identitat vinculada al lloc i l'activitat que s'hi desenvolupa.

L'exposició que es presenta a La Capella consta de tres apartats diferenciats: procés, projectes i connexions. Els dos primers corresponen a dos moments diferents del projecte Idensitat, i el tercer és el que enllaça amb altres contextos i amb altres realitats socials específiques. En aquest cas s'ha ampliat la connexió amb altres col·lectius que organitzen activitats en el camp de la creació i l'art contemporani, i s'han establert enllaços en àmbits socials i comunitaris que treballen en la construcció, la participació i la representació del que és urbà. 

IDENSITAT - Procés
A la primera part es presenta el procés de treball dels set projectes seleccionats a través d'una convocatòria pública internacional. Aquesta primera fase dels projectes consisteix en el treball de camp que va tenir lloc entre Calaf i Barcelona al setembre del 2001. L'objectiu era facilitar la comunicació entre els participants i els grups que formen part dels processos socials que s'estableixen a la ciutat. Aquesta part de l'exposició es va construir paral·lelament al desenvolupament del treball de camp i s'hi van incorporar progressivament aspectes específics del procés. 

Lara Almarcegui i Santiago Cirugeda (Rotterdam/Sevilla), Montserrat Cortadelles (Reus), Annamaria Ferrero i Massimo di Nonno (Torí), Oswaldo Macià (Londres), Maite Ninou i Mariano Maturana (Barcelona), Marcelo Prado i Patricio Vogel (Santiago de Xile) i Proyecto Laberinto (Colòmbia/Barcelona).

IDENSITAT - Projectes
Presentació dels projectes duts a terme entre el setembre del 2001 i el setembre del 2002.

Tan a prop, tan lluny, de Montserrat Cortadellas
Amb la col·laboració i la participació del cicle inicial del CEIP Alta Segarra i de l'IES Alexandre de Riquer de Calaf. El treball, a manera de taller i elaborat al llarg del curs escolar, ha consistit a reinterpretar els missatges visuals que rebem constantment i d'una manera indiscriminada en el nostre entorn, a partir de recorreguts entre Calaf i Barcelona.

Proyecto Laberinto, del Colectivo Laberinto
El Proyecto Laberinto sorgeix de la reflexió sobre el fet migratori d'un grup d'artistes i professionals de les ciències socials originaris de Colòmbia i instal·lats actualment a Barcelona. En el vídeo Mil caras es posa de manifest i en forma de relat íntim el conflicte personal i social del fet migratori. Alhora, es fa una invitació a participar activament en aquest treball a partir de tallers oberts a col·lectius d'immigrants.

Proyecto Molino de Calaf, de Lara Almarcegui i Santiago Cirugeda
El seu treball especula sobre els processos d'informació que s'amaguen en l'espai públic. És una tasca basada en la documentació i en la possible relació que pot establir qualsevol persona amb estaments institucionals amb la finalitat d'accedir-hi i obtenir-ne dades d'interès per al ciutadà que no es publiquen en els mitjans. 

 

IDENSITAT - Connexions
Tres experiències concretes que participen d'una manera activa en espais territorials específics. Es proposen dos conceptes invertits i complementaris que es basen en la participació i en la representació vinculada a l'especificitat del lloc.

Participació urbana / Representació cultural 
En aquest apartat es recull la tasca de la Plataforma d'Entitats i Veïns de la Mina, Sant Adrià de Besòs (Barcelona). És un moviment veïnal que aplega diferents entitats i veïns que treballen al barri de la Mina per promoure estratègies de participació que s'impliquin amb els projectes urbanístics que afecten la zona. La tasca d'aquesta plataforma exemplifica la idea de l'organització de sectors socials concrets que impulsen alternatives actives basades en l'organització i la participació comunitària. Un procés que constitueix una forma de representació cultural basada en l'experiència i el coneixement que atorga el fet de viure en un lloc específic. 

Participació cultural / Representació urbana
En aquesta secció es presenta el projecte Capital Confort. És una iniciativa del Colectivo El Perro que es desenvolupa des del 1997 a la ciutat d'Alcorcón (Madrid). Una experiència que, a partir de l'art, pretén incidir en aspectes socioculturals tot actuant en l'espai públic del carrer. A partir del treball que han fet diferents artistes convidats, s'elaboren estratègies de representació urbana basades en posicionaments i discursos culturals que adquireixen forma en l'espai públic.

El component híbrid que exemplifica el punt de fusió entre aquests dos conceptes el recull l'experiència desenvolupada per la Plataforma Salvem el Cabanyal. Es tracta d'una plataforma de veïns del barri del Cabanyal de València afectats per un pla urbanístic, que treballen per contrarestar i aturar una actuació que posa en perill la identitat històrica del barri. Un dels aspectes actius d'aquesta plataforma s'ha concretat en el Cabanyal Portes Obertes, el qual, a partir de la invitació a artistes a realitzar les seves propostes, ha aconseguit potenciar i projectar les reivindicacions formulades per la Plataforma. Participació i representació urbana, i participació i representació cultural d'una manera absolutament imbricada.

 

Patrocina: Caja Madrid. Obra social
Mitjans de comunicació patrocinadors: El País i Ràdio 4
Col·labora: Schilling