Y SI...
Jordi Mininni / Xavi Romero / Ana Maria Gabriela Cosac / Mar Sánchez / mateo e patón

I SI…

De l'11 al 23 de juny de 2024

I SI...

comencem a qüestionar-nos les coses?; no ens conformem?; el que ens han explicat tota la vida no és real?; … parléssim de les migracions dEuropa de lEst cap a altres territoris?; existís un Internet públic?; … poguéssim decidir com es desenvolupa la IA?; ens qüestionéssim el que entenem per cos, per text, per construcció?; no ens sentim identificadxs?; qüestionem la ideologia darrere de les coses?; canviem la narrativa dels records?; es desconnecta tot?; deixéssim de pagar subscripcions?; utilitzéssim la pirateria com a oposició?; els parcs fossin un lloc on trobar-nos?; fem la publi sobre parcs?; el nostre relat tingués tant poder com El Relat heretat?; … no existís lin-between?; … prenguéssim la paraula com a acte polític?; … actuéssim per canviar la realitat?; … desmuntem la família?; ens toca mudar-nos una altra vegada?; ...els nostrxs cossxs fossin territori propi i infinit?; res no fos polític?; no haguéssim conversat?

 

I si paréssim de qüestionar-nos les coses

què passaria?

 

Aquesta exposició recull els projectes finals de la línia Art i Tecnologia de la Imatge (ATI) del màster en Producció i Investigació Artística de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.