Gure Artea

Javier Pérez, Máscara de seducción, 1997

Gure artea

Eduardo López, Instal·lació amb diverses obres pictòriques

Gure Artea

Javier Pérez, Máscara de seducción, 1997

Gure Artea

Juan Carlos Román, Dadaístas, Suprematistas, Conceptuales, Románticos, Simbolistas, Renacentistas, 1995

Gure Artea

Juan Carlos Román, Charla con Bruce Nauman, ttttttuuuuuurrrrrruuuuuurrrrrruuuuuu,1998

Gure Artea

Juan Carlos Román, Auriga ornamental, 1998

Gure Artea

Javier Pérez, Máscara ceremonial, 1998

Gure Artea

Javier Pérez, Reflejos de un viaje, 1998

Gure Artea

Eduardo López, Ohzf (metafísica para miopes), 1999

Gure Artea

Eduardo López, Instal·lació amb diverses obres pictòriques

Gure Artea

Eduardo López, Hombre de alambre, 1999

Eduardo López, Javier Pérez i Juan Carlos Román

Gure Artea

Del 25 de novembre de 1999 al 9 de gener del 2000

Els premis Gure Artea s'han anat consolidant com una referència significativa de les propostes actuals de les arts plàstiques i visuals en l'àmbit basc. L'exposició reunia obres d'Eduardo López, Javier Pérez i Juan Carlos Román, artistes que havien guanyat el premi Gure Artea 1998. Aquesta exposició itinerant, organitzada pel Departament de Cultura del Govern Basc i comissariada pel crític Fernando Golvano, es va presentar a La Capella, després d'haver-se exhibit a Madrid.