Escoles de context
Programa d'estudis

ESCOLES DE CONTEXT

Octubre 2022-Juny 2023

Escoles de context és un programa d’estudis que posa l’èmfasi en facilitar recursos formatius, línies d’investigació i espais de trobada a disposició de la comunitat artística de la ciutat. Així, l’objectiu de “fer context” mitjançant la pràctica es reformula com un dels eixos vertebradors de La Capella, donant peu a una sèrie de subprogrames estables dedicats a la performativitat de la veu, la textualitat, la cultura LGTBIQ+, la noció de llibreria i el mateix autoaprenentatge institucional.

Com a prova-pilot, Escoles de context inicia les seves dinàmiques el pròxim mes d’octubre, assajant temporalitats, ritmes i intensitats diverses que, a la vegada que posen sobre la taula certs atributs contextuals inherents a la pràctica artística emergent a Barcelona, possibiliten també una revisió i posada en crisi constant del model institucional, tant a escala d’infraestructura com humà, que defineix La Capella. Els grups d’estudi de les Escoles de context s’adrecen a la mateixa escena artística, establint dinàmiques de proximitat amb grups petits i regulars que només s’obriran al públic quan la situació ho requereixi.

El grup de persones que conformen Escoles de context són Enric Farrés Duran, Alexandra Laudo, Daniel Gasol, Marc Vives, Laia Estruch, Jara Rocha, i amb les següents línies d’investigació:

PUBLICACIONS - La llibreria de La Capella

A cura d’Enric Farrés Duran

La llibreria de la Capella és un projecte d’investigació, producció i aprenentatge col·lectiu al voltant de la possibilitat d’obrir una llibreria al Centre d’Art La Capella. El projecte es fa des del context i pel context i es basa en tres premisses: el llibre d’artista com una eina per la producció, distribució i intercanvi de continguts, la producció local de publicacions d’artista, i la capacitat de configurar el departament editorial de La Capella. 

TEXTUALITAT - Branca, arrel, brot, tija

A cura d’Alexandra Laudo

Branca, arrel, brot, tija és un programa pràctic, teòric i poètic entorn el text, la paraula i l'escriptura en la pràctica artística i en les seves interseccions amb la curadoria i la literatura. El programa planteja la possibilitat de pensar en una escriptura i en una forma de relacionar-nos amb el text i amb la paraula que estigui imbuïda pels canvis estacionals, pels cicles de creixement, mort i renaixement que tenen lloc a la natura. Vol ser un curs que proposa formes de lectura, de producció textual i d’oralitat que no siguin indiferents a les transformacions naturals del món sensible.

VEU - Escola de veu

A cura de Laia Estruch i Marc Vives

L'Escola de veu és concebuda com un laboratori d’investigació dels fenòmens relacionats amb la veu dins de l’Art Contemporani. L’escola vol endinsar-se en el coneixement de la veu com a matèria prima, instrument, dispositiu i espai d’experimentació de propostes artístiques que investiguin les condicions aèries i les possibilitats emotives de la veu performativa.  Les sessions alternen convidades locals, de l’estat espanyol i internacionals que imparteixen seminaris d’investigació teòrica, entrenament vocal o laboratoris a partir de la seva investigació pràctica.

CULTURA LGTBIQ+ - Transmaricabollo

A cura de Daniel Gasol

Transmaricabollo té l'objectiu de pensar com els activismes LGTBIQ+ han estat capitalitzats pel mercantilisme liberal en el seu afany per buscar nous consumidors i com els espais educatius hegemònics estableixen distància d'una realitat social estudiada des de l'etnografia i la sociologia. L'escola es formula amb persones no docents o acadèmiques, creant un espai d'aprenentatge comú i horitzontal, posant en crisi el sinònim entre dret i necessitat, l’heterosexualització del col·lectiu per a la seva legitimitat, així com la criminalització legislativa i social de cossos dissidents i altres realitat no normatives.

INFRA-INTRA-APRENENTATGES INSTITUCIONALS - Elefants dins l'habitació

A cura de Jara Rocha

La xarxa de dependències infraestructurals on succeeix el dia a dia de les estructures institucionals també és cultura, i defineix pràctiques artístiques. Aquesta escola es planteja com un espaitemps en què atendre les continuïtats i discontinuïtats, herències i prospeccions, latències i potències que configuren el context tècnic, burocràtic i semiòtico-material, i amb què els centres d'art es constitueixen. En sessions d'estudi intrainstitucional, conversant i documentant a partir de close-readings d'infraestructures, eines, protocols i literatura grisa, La Capella s'exposa a un procés de coneixement del medi en què existeix el centre d'art.

 

 

Contingut relacionat