Escola Massana

Cohabitar. Arts Visuals a l'Escola Massana

Escola Massana

Laura Hernández, Algunas flores tienen espinas, 2001

Escola Massana

Maria Tur, Sense Títol, 2001

Escola Massana

Juan Zurita, Fragmentos, 2001

Martí Cavero

Martí Cavero, Primavera negra, primavera azul, 2001

Escola Massana

Cohabitar. Arts Visuals a l'Escola Massana

Escola Massana

Mercedes Rodríguez, Nius, 2001

Laura Ginés

Laura Ginés

escola massana

Diego Bruno, El llanto de Tunupa, 2001

Paul Ekaitz

Paul Ekaitz, Sense Tìtol, 1999

Escola Massana
Escola Massana
Pere Ginard

Pere Ginard

Escola Massana

Cohabitar. Arts Visuals a l'Escola Massana

Escola Massana
Escola Massana
Escola Massana

Laura Hernández, Almohada de compañía, 2000

Martí Cavero

Martí Cavero

Laura Hernández

Laura Hernández

Luis Carrera

Luis Carrera, Sin sentido, 2001

Escola Massana

Cohabitar. Arts Visuals a l'Escola Massana

Del 9 d'octubre al 18 de novembre de 2001

Artistes participants: Quim Bosc, Diego Bruno, Luís Carrera, Regina Carreté, Martí Cavero, Paul Ekaitz, Xabier Ferro, Mònica Gil, Pere Ginard, Laura Ginés, Laura Hernández, Merche Moriana, Pau Olivé, Marta Petit, Wifre Pérez, Mercedes Rodríguez, María Tur, Juan Zurita 

Cohabitar, més enllà del significat semàntic del terme (habitar en comú), és alhora el concepte poètic i metafòric amb el qual, l’Escola Massana, en l’inici del segon curs acadèmic del tercer mil·leni, presenta un conjunt de propostes artístiques  realitzades recenment  en els seus tallers d’arts visuals. No defugir el conviure i l’enfrontar-se amb el risc, la incertesa, la complexitat i les potencialitats de l'actual trànsit històric, esdevè en aquests moments, una de les primeres exigències i compromisos artístics i pedagògics.
La voluntat d’implicació i d’immersió en els més punyents i punters paradigmes contemporanis, socials, polítics, culturals, professionals i tecnològics, per tal de desxifrar-los i intentar transformar-los des d’una actitud humanística, determina un posicionament i una manera d’entendre el rol i la funció social de la transmissió cultural i l’acció creativa.

Aixoplugar la diversitat de llenguatges i de pràctiques, els discursos plurals, el sentit crític, l’autocrítica i la heterodòxia, es converteix en una declaració de la voluntat de no renunciar a cohabitar amb la llibertat.

Possibilitar hàbitat, l’entorn i els mitjans que propiciïn i estimulin còpules fertilitzadores entre la teoria i la praxis, els fluxos informatius i virtuals i els suports matèrics, el barri i la metàpolis, les tècniques i els llenguatges, l’establert i mediatitzat i la dissidència, així com entre l’ensenyar i l’aprendre i l’aprendre i l’ensenyar, en els diversos nivells i i àmbits acadèmics (l’ensenyament universitari, els cicles professionals, el batxillerat artístic i l’ensenyament no reglat) són desideràtums que configuren la raó i la voluntat de ser d’una singular escola pública bressol i viver de creadors.

Reflex i expressió de l’esmentat, són alguns dels conceptes poètics, expressius i ideològics subjacents en les propostes dels joves creadors que exposen el seu treball en aquesta mostra.

Organitza: 
- Departament d’Activitats Culturals de l’Escola Massana. Institut d’Educació 
- La Capella. Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona

 

Col·labora: 
- Schilling

Mitjans de comunicació patrocinadors:

- Radio4

- El País