body_Mariana Sarraute
body_Mariana Sarraute
body_Mariana Sarraute
body_Mariana Sarraute
Mariana Sarraute Sainz

< Body > . Instal·lació

Del 14 de maig al 22 de juny del 2003

Comença com una broma en la qual es promet a l'usuari la possibilitat d'endinsar-se progressivament en un cos. El resultat d'aquest viatge a l'interior, com qualsevol zoom, pot ser orgànic i abstracte, estrany, misteriós, màgic, però potser també frustrant.

Vaig idear <Body> com un projecte per a una xarxa de cossos construïts en HTML que conformen un cos total a través del qual es pot navegar.

Aquesta obra es va crear per ser penjada a la xarxa, i a la pàgina d'entrada porta incorporades paraules clau pròpies dels llocs web de pornografia per atrapar com a visitants la gent que busca sexe a Internet. Aquest és el mitjà més habitual per atreure usuaris. Més tard em vaig començar a plantejar la possibilitat de presentar la peça exposada en un espai i fer-la corpòria, i convertir així l'ordinador en una mena d'ésser viu. D'alguna manera, he treballat sobre la frustració que deu sentir qualsevol navegant que busca sexe i intimitat per mitjà de productes externs i impersonals quan es troba amb el meu treball.

<Body> aprofita la forma comercial d'aquest mitjà i ofereix a l'usuari la possibilitat d'arribar molt a dins. El viatge no és a l'interior d'una vagina, però, sinó més aviat a un món interior, fragmentat si voleu, però més màgic i complex.

Mariana Sarraute

Crèdits     
Música i so - Pau Sarraute
Hardwear detector - Jordi Moià
Softwear detector - Vicent Palau

Agraïments
Cèlia Gradín
Victòria Szpunberg
Oscar Aguilar
Alba Sarraute
Jorge Sarraute

 

Mariana Sarraute Sainz
17 de Maç de 1971, Buenos Aires _Argentina

L'any 1974 va viatjar amb la seva família a Barcelona, on viu des de llavors.

Es va llicenciar en pintura a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona i paral·lelament va estudiar escultura a l'Escola Massana.

L'any 1996 es va iniciar en l'ús d'Internet com a mitjà de creació al taller Psicomanualdigital, impartit per Zush al QUAM 1996, i hi va crear la seva primera peça d'art en xarxa: Corpo Mondo. Des de llavors ha creat diferents peces, tant d'art en xarxa com amb altres suports, que ha presentat a diferents esdeveniments. Actualment té en marxa alguns projectes, com El bestiario i Mysthics Souvenirs.

 

Patrocinadors:  caja madrid obra social  |   ràdio4  |   el país
Col·laboradors: fujifilm  |   schilling cafè