BCN Producció’08

BCN Producció’08. Fotos: Ramon Muro

BCN Producció’08
BCN Producció’08

Ana Garcia-Pineda

BCN Producció’08

Efrén Álvarez

BCN Producció’08
BCN Producció’08

Job Ramos

BCN Producció’08

Carlos Albalá y Ignasi López

BCN Producció’08

Ana Garcia-Pineda

BCN Producció’08
BCN Producció’08

BCN Producció’08. Fotos: Ramon Muro

Exposició col·lectiva

BCN Producció’08

Del 19 de març al 4 de maig del 2008

CARLOS ALBALÁ I IGNASI LÓPEZ, EFRÉN ÁLVAREZ, ANA GARCIA-PINEDA, RUBÉN GRILO, JOB RAMOS

Comissaris: Amanda Cuesta, Eloy Fernández Porta i Martí Manen

Bcn Producció’08 s’ha plantejat com una convocatòria oberta a la qual es poden presentar projectes artístics que requereixin ajudes per a la producció, com també assessorament en el procés de desenvolupament –tant des del punt de vista conceptual com de gestió–, entenent que el suport institucional a la producció creativa ha d’anar més enllà de la simple subvenció econòmica i s’ha d’expandir a altres àmbits imprescindibles per poder materialitzar els projectes.

En aquesta edició, un jurat format Amanda Cuesta, Martí Manen i Eloy Fernández, juntament amb Oriol Gual com a director de La Capella, ha seleccionat cinc projectes dels artistes Carlos Albalá i Ignasi López, Efrén Álvarez, Ana Garcia-Pineda, Rubén Grilo i Job Ramos. Els projectes escollits s’ajustaven a les directrius plantejades a les bases de la convocatòria pel que fa a la complexitat, la dificultat de dur-se a terme a través d’altres canals de producció i el lloc que ocupaven dins les trajectòries –algunes de molt incipients– dels creadors respectius.

Així, Carlos Albalá & Ignasi López presentaran el projecte Nostàlgia periurbana, una col·lecció de fotografies i una instal·lació videogràfica que retrata els llocs de perifèries urbanes en procés imminent de desaparició. Efrén Álvarez presenta per primer cop el projecte Governament, un dibuix monumental del mapa polític català. Ana Garcia-Pineda recollirà en format edició una selecció del material generat en el projecte Màquinas y maquinaciones, en el qual el pensament utòpic esdevé plausible per mitjà de la poesia. Per la seva banda, Rubén Grilo, que ha posat en marxa un projecte de llarg recorregut al voltant d’un personatge que encarna el seu públic ideal, presentarà un primer moment titulat Pròleg a Ev amb diferents derivacions articulades a l’entorn d’una peça videogràfica. Finalment, Job Ramos presentarà una acumulació documental en diversos suports (vídeo, àudio, fotografia i material gràfic) que, partint del tema de la família, penetra en altres aspectes igualment obscurs de les nostres estructures socials.

Tot i tenir una presentació expositiva, aquesta primera edició de Bcn Producció 08 no s’ha desenvolupat, d’una manera voluntària, des d’una perspectiva curatorial, és a dir, articulant un discurs museogràfic que lligui les diferents propostes i els doni una pauta conceptual i interpretativa. En realitat, han estat les dinàmiques de cada un dels processos de producció i el diàleg amb els cinc artistes seleccionats l’autèntic eix vertebrador de la convocatòria.

A més, deixant de banda la producció estricta de les propostes, s’ha impulsat la publicació d’un catàleg i un llibre. Aquesta publicació reunirà un conjunt d’aportacions en format assaig al voltant dels models de la producció en art que sorgiran d’una sèrie de sessions de treball complementàries articulades al voltant d’aquesta temàtica que tindran lloc el 25 i 26 d'abril. Dins el marc d’aquesta activitat hi seran presents professionals de prestigi internacional.
 

Organitza: La Capella
Col·labora: Canxalant, Hangar.org, Café Schilling
Patrocina: INK,  El Periódico

Contingut relacionat