BCNProducció'06

Enrique Radigales, Sobrevivir a un fresco

BCNProducció'06

Julia Montilla, Bienaventurados

BCNProducció'06

Jeleton, Las lilas de Jeleton

BCNProducció'06

Jeleton, Las lilas de Jeleton

BCNProducció'06

Jorge Satorre, National Balloon, 2006

BCNProducció'06

BCN Producció '06

BCNProducció'06
Exposició col·lectiva

BCN Producció '06

Del 23 de novembre de 2006 al 7 de gener de 2007. Bcn Producció’06

Bcn Producció’06 ha estat plantejat com una convocatòria oberta on es presentin projectes artístics que requereixin ajudes a la producció, com també assessorament en el seu procés de desenvolupament –tant des del punt de vista conceptual com de gestió–, entenent que el suport institucional a la producció creativa ha d’anar més enllà de la simple subvenció econòmica i expandir-se cap a altres àmbits imprescindibles per a la materialització dels projectes.

En aquesta edició, un jurat format per Amanda Cuesta, Manuel Olveira i Valentín Roma, juntament amb Oriol Gual com a director de La Capella, ha seleccionat cinc projectes dels artistes Jeleton, Dídac P. Lagarriga, Julia Montilla, Enrique Radigales i Jorge Satorre.

Els projectes escollits s’ajustaven a les directrius plantejades a les bases de la convocatòria, pel que fa a la complexitat, a la dificultat de dur-se a terme a través d’altres canals de producció, com també al lloc que ocupaven dins de les trajectòries –algunes molt incipients– dels creadors respectius. Així, Jeleton ha aprofundit des d’una perspectiva museogràfica en el seu projecte Las lilas de Jeleton, a més de produir un nou single d’aquesta mateixa sèrie. Dídac P. Lagarriga ha destinat els seus honoraris de Bcn Producció’06 per ajudar al desenvolupament d’una xarxa d’associacions culturals barcelonines que s’ocupen de la cultura africana. Julia Montilla ha portat a terme un fotodocumental sobre les noves formes de religiositat contemporànies. Enrique Radigales ha dut a terme un fresc als murs de La Capella, que serà destruït una vegada acabada l’exposició. Finalment, Jorge Satorre ha investigat sobre els rituals d’interpretació i identificació de les obres artístiques, partint del treball emblemàtic de Chris Burden.

Tot i tenir una presentació expositiva, aquesta primera edició de Bcn Producció’06 no s’ha desenvolupat, de manera voluntària, des d’una perspectiva curatorial, és a dir, articulant un discurs museogràfic que lligués les diferents propostes i els donés una pauta conceptual i interpretativa. En realitat, han estat les dinàmiques de cada un dels processos de producció i el diàleg amb els cinc artistes seleccionats l’autèntic eix vertebrador de la convocatòria. A més, deixant de banda la producció estricta de les propostes, s’ha impulsat la publicació del llibre, dissenyat per Albert Folch Studio, que es presentarà pròximament, tenint en compte que la naturalesa dels diversos projectes permetia aprofundir des d’una perspectiva bibliogràfica en aspectes que habitualment sobrepassen el marc de les publicacions artístiques.

 

Artistes: Jeleton, Julia Montilla, Dídac P. Lagarriga, Enrique Radigales, Jorge Satorre