Art Públic. Calaf'99/00. Projectes, intervencions, debats.
Exposició col·lectiva

Art Públic. Calaf'99/00. Projectes, intervencions, debats.

Del 31 de març al 14 de maig del 2000. Idensitat

Valora i congrega la creativitat contemporània vinculada a l'espai públic.
És una convocatòria bianual que s'obre a concurs públic i va dirigida a creadors que han projectat, desenvolupat o realitzat intervencions en l'àmbit de l'espai públic. La convocatòria és internacional amb l'interès de congregar treballs pensats des de contextos diversos i diferenciats.

Promou el procés de treball i la investigació.
Un comitè de selecció format per professionals, proposa els creadors que participen en la trobada a Calad. Durant quinze dies elaboren la proposta d'un projecte vinculat al context específic de Calaf.

Recolza la producció d'art contemporani.
Es seleccionen tres dels projectes proposats. Aquests tres tenen dotació econòmica per a la seva producció.

Estimula el debat i la comunicació.
Diversos creadors, que desenvolupen el seu treball en un territori híbrid, són convidats a exposar els seus posicionaments i idees. Això provoca el debat intern i alhora que esdevé un punt d'interès teòric. El tema proposat en aquestes jornades és el Context i el Lloc.

Omple una funció divulgativa i pedagògica.
Una exposició, i d'altra banda una publicació configurada al llarg dels quinze dies de la trobada, són els elements que possibiliten explicar a altres llocs aquest esdeveniment vinculat al procés de treball d'una parcel·la concreta de l'art contemporani.