Loop Festival
Miquel García i col·lectiu ALT [AV]: Comissari: Lucas Bambozzi. Artistes: Alice Miceli, Marcelo Braga, Kika Nicolela, Ângella Conte, Alexandre Brandão, Dellani Lima, Giselle Beiguelman, Eder Santos, Fernando Velazquez, Yudi Rafael, Henrique Roscoe / HOL,

Loop Festival

From May 28 to June 6, 2015. Audiovisual Festival

FOCUS DE L’EDICIÓ 2015: COL.LECCIONAR VIDEOART LOOP Festival es un projecte de ciutat; no té una ubicació específica sinó que té lloc en diferents espais de Barcelona, conectant plataformes locals i internacionals. La nostra filosofia de treball en xarxa estimula la creació d’enllaços estratègics entre institucions, artistes, comissaris, festivals, productores, distribuidores, galeries i universitats. A través d’aquests enllaços el Festival aposta per un format arriscat i inovador amb uns continguts que conectaran amb tots els públics. Aquest modus operandi tradueix la voluntat de LOOP Festival de funcionar com un catalitzador de sinergies i com un dinamitzador de projectes inèdits.

Artistes i obres participants a La Capella:

DEMOCRACY
Video: 7,54’’
Textos en anglès audio en espanyol
Miquel García
New York 2014

Democracy és una composició realitzada a partir de fragments de discursos de diverses figures lligades a la política en las que utilitzen la paraula democràcia o al·ludeixen a ella amb la seva intervenció: dictadors, polítics d'esquerres i polítics de dretes. Una reflexió sobre el concepte de la democràcia i de l'estètica de la representació que aborda la banalització de la idea de la democràcia en una escala global i la devaluació del mateix  terme i el seu significat.

 

ALT [AV] EXHIBITION
[CONTENT CREATION AND DISTRIBUTION ACTIVITY]

El col·lectiu ALT [AV] presenta una exposició basada en el temes directament conectats al nucli del Loop 2015. Com una mena de resposta conceptual a les propostes del festival. En un conjunt de petits videos mono-canals, es succeixen autors brazilers en actiu, agrupats en dos temàtiques i muntatges diferents: Memory Leak (Pèrdua de memòria) i Sounds from the South Images (Sons de les imatges del sud).

 _ Part 1:
[Relacionat amb el tema: linked to the theme: Què sobre col·leccionar videoart? + Futurs Possibles]
Durada: aprox. 30 minuts
MEMORY LEAK: VIEWS FROM BETWEEN ARCHIVING AND MEMORY 

  _ Part 2:
[ Relacionat amb el tema: Més enllà de les imatges: so] 
Durada: aprox. 30 minuts 
SOUNDS FROM THE SOUTH IMAGES

 

Links

Loop Festival

 

Colaborators

Cafè Schilling

Hangar

Circuit d'Art contemporani de Barcelona