Sobre la revolució
Sobre la revolució

Laura Torres, Sobre la revolució. Fotos Pep Herrero

Laura Torres, Sobre la revolució. Fotos Pep Herrero
Laura Torres, Sobre la revolució. Fotos Pep Herrero
Laura Torres, Sobre la revolució. Fotos Pep Herrero
Laura Torres, Sobre la revolució. Fotos Pep Herrero
Laura Torres, Sobre la revolució. Fotos Pep Herrero
Laura Torres, Sobre la revolució. Fotos Pep Herrero
Laura Torres, Sobre la revolució. Fotos Pep Herrero
Laura Torres, Sobre la revolució. Fotos Pep Herrero
Laura Torres, Sobre la revolució. Fotos Pep Herrero
Laura Torres

Sobre la revolució

Divendres 8 de novembre de 2019, a les 20 h. Acció en viu

Aquest projecte planteja explorar les interferències entre realitat i ficció a l’hora de construir col·lectivament l’imaginari de la revolució, convidant a la reflexió sobre l’ús d’una sèrie de símbols, gestos o emblemes que tenen l’origen en la cultura popular de ficció (especialment en l’àmbit cinematogràfic o literari) i que haurien estat adoptats per moviments socials contemporanis com a insígnies de les seves lluites. Així mateix, vol ser un espai per especular entorn dels recursos narratius (els rols dels personatges i la seva relació amb el poder, els gestos, el discurs, el patró de repetició, etc.) que fan servir les produccions de l’àmbit dels mass media a l’hora de mirar de representar la “naturalesa de la revolució”, parant també atenció a les formes en què els béns de consum mercantilitzen i banalitzen, a través d’estratègies com el marxandatge, aquest primer reconeixement de la potencialitat d’allò simbòlic. Així, doncs, aquesta proposta genera les condicions per parlar de les relacions entre realitat i ficció a l’hora d’encarnar la representació de la revolució; a més, juga a imaginar les virtuts i els problemes de fer ús d’aquest tipus de referents en l’avanç cap al canvi real.

Sobre la revolució és un projecte de Laura Torres amb la col·laboració de Sergi Àlvarez Riosalido i Guillem Pérez Sánchez.