Signes de puntuació. Gràfica i il·lustració a l'Escola Massana
Exposició col·lectiva

Signes de puntuació. Gràfica i il·lustració a l'Escola Massana

Del 12 de juliol al 8 de novembre de 2002

Des del començament dels anys seixanta del segle passat, l'Escola Massana ha incorporat progressivament en la seva tradició, nascuda en les arts i els bells oficis, les disciplines del món del disseny i la comunicació visual.

En aquest dilatat període, les antigues seccions de plàstica i decoració publicitàries i de dibuix de l'Escola han crescut i han evolucionant cap a una concepció contemporània: el disseny gràfic i la il·lustració.

Cal fer molts esforços i buscar molts camins per combinar la creativitat amb les exigències normatives del sistema educatiu i les canviants dinàmiques socials, tecnològiques i professionals.

Avui, en un moment de canvis i de mutacions tant pel que fa a la realitat laboral i a la demanda formativa com al nou marc legal, l'Escola Massana es troba immersa en un procés de redefinició dels seus plans d'estudis. La voluntat d'obrir noves vies de recerca i d'actuació i d’afavorir la reflexió és l'impuls que mou l’Escola a exposar els treballs recents generats en el camp de la comunicació visual.

El conjunt de la feina presentada, procedent de tots els cursos i nivells, cal entendre’l com a exercicis aïllats que només adquireixen sentit des de la pertinença a un pla d'estudis complex i equilibrat. Tan sols alguns casos es poden considerar projectes pensats perquè surtin al carrer.

A aquesta darrera categoria pertanyen el conjunt de treballs coordinats pel Departament Escola-empresa, una peça clau en la relació entre l’Escola i la societat i un veritable avanç en la incorporació de l'alumne a la realitat professional.

L'Escola Massana, que viu positivament la tensió entre la memòria i el canvi, aposta per un ensenyament públic de qualitat, adreçat a la formació creativa i conscient de l'individu per tal de fer-lo capaç d'integrar-se plenament en el món treball i de capacitar-lo per adaptar-se als canvis futurs que de ben segur ens tocarà afrontar.