valentina desideri
Valentina Desideri

Political Therapy

Del 2 al 6 de març del 2016. Sessió participativa. BCN Producció' 15

Activitats: Visceral Blue

Valentina Desideri: Political Therapy 
Dies: 2, 3, 4, 5 a les 16h, 17.30h o 19h i 6 de març a les 11.30h i a les 13h
Lloc: La Capella 
Valentina Desideri: Political Therapy, sessions terapèutiques individuals 
Reserves: La Capella – lacapella@bcn.cat (una persona per sessió) (Només en anglès o italià) 
En col·laboració amb Bar Project

Political Therapy, explicada per l’artista:

Què és Political Therapy? 
* Una sessió individual d’una hora aproximadament (o més, si la conversa és agradable). 
* Una ocasió per abordar la política que subverteix la dinàmica dialèctica habitual en inserir una fase de curació falsa en la teràpia. 
* Una teràpia per als que no necessiten solucions sinó més aviat considerar els “problemes” com una font de pensaments i formes de vida.

Com es desenvolupa la sessió? 
La persona participant assisteix a la sessió amb un problema polític que vulgui tractar. 
Un “problema polític” pot ser qualsevol problema, pensament o interrogant que tingui una dimensió política i que la persona experimenti directament. Pot ser una cosa que la molesti o l’amoïni, al marge de si aquest problema se li planteja en un nivell pràctic, personal, ideològic, conceptual o existencial. 
La sessió és molt senzilla. 
Per començar, s’aborda breument el problema per obtenir-ne una formulació clara i concisa en forma de pregunta.
A continuació, la persona ha d’interioritzar el problema –tenir-lo present– mentre es reclina per sotmetre’s a la part “curativa” de la teràpia. La curació és el que anomeno una teràpia falsa, una pràctica de curació molt senzilla que no es basa en cap coneixement ni creença i que pot exercir qualsevol persona. 
Posteriorment, s’aborda de nou el problema, però aquest cop a partir de les sensacions i els pensaments que han sorgit durant la curació. A mesura que avança la conversa, es dibuixa amb la persona un mapa conceptual del problema connectant-lo amb les sensacions, paraules i imatges enunciades. 
A banda del mapa, que és anònim, la sessió no s’enregistra en cap suport i dura aproximadament una hora.

Més informació

Valentina Desideri és una artista que viu a Amsterdam. Es va formar en dansa contemporània al Centre Trinity Laban de Londres (2003-2006) i va cursar un màster en Belles Arts a l’Institut Sandberg d’Amsterdam (2011-2013). Realitza Fake Therapy i Political Therapy, coorganitza el Performing Arts Forum a França, especula per escrit amb el professor Stefano Harney, escriu biografies mitjançant la lectura de mans i participa en lectures poètiques amb la professora Denise Ferreira da Silva.

 

Enllaços

Valentina Desideri

 

Col·laboradors

Cafè Schilling

Hangar

Circuit d'Art contemporani de Barcelona

Fundació Suñol

Festival Loop

Contingut relacionat