Escena 2
27.03.2019

Us vau perdre l'Escena 2 de l'exposició "Les escenes: 25 anys després" aquí a La Capella?

Al programa de març de Pantalles de Betevé teniu l'ocasió de redescobrir l'escena en què es contorsionaven imaginaris literaris, cinematogràfics i arquitectònics. 

Artistes: David Bestué, Carles Congost, Lucía Egaña, Daniel Jacoby, Gustavo Marrone, PLOM, Alex Reynolds, Julia Spínola i Marc Vives.

Per veure el programa, ves a l'enllaç

https://beteve.cat/pantalles/les-escenes-25-anys-despres-escena-2/