il•lustració: Camilo Pazmiño

Il·lustració: Camilo Pazmiño

Presentació de projectes editorials

La mediació com a sintonització sensible de cossos, experiències, processos i entorns més que humans

Dissabte 23 d’abril de 2022, 17-19h

Presentació dels projectes editorials Cultivar una sensibilitat multiespècie. Un manual de convivència il·lustrat del Delta del riu Llobregat, d’Adrianna Szojda, Francisco Rocha, Samuel Tettner i Camilo Pazmiño; i Recalibrant sentits, coneixements, pràctiques i mons. Entrevistes amb els artistes a Imaginaris multiespècies (La Capella, 2022). Aquestes publicacions han estat elaborades en el marc de la col·laboració entre el seminari de comissariat On Mediation/8 i el Grup de treball de les ecologies híbrides del Delta del Llobregat.

Lloc: Espai Finestres, Centre d’Art La Capella. Inscripció prèvia a lacapella@bcn.cat.

Contingut relacionat