Geòrgia & altres qüestions
Xavier Ristol

Geòrgia & altres qüestions

Del 14 de gener al 28 de febrer de 2010. Espai Cub. BCN Producció'09

La situació que documenta el vídeo de Xavier Ristol es va produir en el transcurs d’un taller de creació a l’Estruch (Sabadell). Just davant de les naus ocupades pels artistes hi ha un enorme solar erm, de titularitat municipal, que resisteix implacable l’enorme creixement urbanístic de la zona. A partir de la premonició que aquell lloc mancat d’interès pogués ocultar alguna cosa, l’artista hi va engegar un projecte de recerca arqueològica, delimitant amb una cordill i sis estaques una zona de prospecció. El següent pas fou la contractació de dos obrers d’origen georgià que, sense explicació prèvia, dedicaren dos dies a excavar la zona delimitada, fins que el perill d’esvoranc va obligar a deturar les obres. El resultat és una peça de vídeo en tres actes, un fals documental que enfonsa les seves arrels en l’origen mateix del gènere.

El treball de Xavier Ristol parteix d’allò fortuït i proper per construir, en clau d’humor, un desplegament ficcionat dels fets, on els esdeveniments reals suposen un primer substrat sobre què cal treballar. Geòrgia & altres qüestions parteix de les estratègies de versemblança del relat audiovisual, conegudes fins a la sacietat, però no per insistir-hi sinó per endinsar-nos en el territori de l’altre, immigrant procedent de l’est i paleta d’ofici, per elaborar una quotidianitat conjunta a través de l’experiència. Els dos personatges en joc, Temur i Goga, es revolten contra una direcció que els condemna al parèntesi sisífic de la cerca no satisfeta. Aquesta realitat feta ficció, el tema de la cerca infructuosa, el document resultant que es genera entorn d’un espai en què no hi ha res a veure, funciona com a metàfora desassossegada al voltant del mateix procés creatiu, tant artístic, com teatral i audiovisual.

image