Espai Índex

 

Espai ÍNDEX és un espai de consulta amb pretensió expositiva que vol oferir una visió de conjunt en present immediat de cada una de les propostes que formen part de la programació de Barcelona Producció 2021-2022.

Gràcies a les seves múltiples modalitats –en què conviuen exposicions, accions en viu, projectes deslocalitzats, processos d’investigació, propostes digitals i publicacions–, Espai ÍNDEX permet conèixer, en tot moment, els continguts i les dinàmiques de treball de cada una de les propostes de la temporada. Des del present, ÍNDEX serveix també d’arxiu i de projecció futura.