Bello, Mónica

Jurat de Barcelona Producció 2017-2018 i Barcelona Producció 2019-2020.